Author: tyttomsjiva

מערכת שקופה של בנות בנות. בונוסים מגברים עוזבים את הבנות לעצמם. המטרה העיקרית של סוכנות ישראל נערות ליווי ברמלה – צור עבודה טובה עם הכנסה כבדת משקל, וגברים מעוניינים הופכים שירותים לאיכות טובה במיוחד. רק שיטה זו מספקת הזדמנות לפתח שותפות ארוכה, אשר תהיה לשווא עבור בנות וגם ללקוחותינו.עם ההגעה לישראל, החברה יוצרת תנאים הגונים לבנות. זהו חדר במלון או בית שכור. זה משפיע רק על צו העובד, מכיוון שעלויות ההתנחלות הן על כתפי המודל. המחיר המשוער של דירות יומיות בישראל מוערך בכ- 40-60 דולר ליום.
Kolt Buchenroth > Articles by: tyttomsjiva